Matterport Pro3: Skenovanie s vysokou hustotou

Matterport prichádza v novom roku s novými možnosťami skenovania, ktoré vám umožnia s kamerou Pro3 zachytiť aj tie najmenšie detaily. Ide o veľmi užitočnú novinku hlavne ak pracujete s mračnami bodov súboru E57 a potrebujete vo vašom modeli zachytiť malé detaily alebo tenké štruktúry jednotlivých prvkov. Tieto nové možnosti vyžadujú aktualizáciu firmvéru kamery Matterport Pro3, ako aj aktualizáciu aplikácie Matterport vo vašom mobilnom zariadení. 

Upozorňujeme, že zatiaľ sú tieto možnosti v beta verzii testovania a postupne sa budú vyvíjať a zlepšovať. 

Keď je vaša aplikácia Matterport pripojená ku kamere Pro3 s aktualizovaným firmvérom, ponuka Možnosti v ovládacom centre skenovania vám umožňuje vybrať nastavenia štandardnej („standard“), strednej („medium“) alebo vysokej („high“)  hustoty skenovania. Štandardné nastavenie zostáva predvolené a nezmenené.

S možnosťou strednej alebo vysokej hustoty skenovania sa kamera bude otáčať výrazne pomalšie a zachytí viac nespracovaných údajov v každom bode skenovania.

Prečo by ste mali používať iné, ako štandardné nastavenie?

Nastavenie strednej a vysokej hustoty skenovania zvyšuje presnosť nespracovaných hĺbkových údajov (mračno bodov) pri tenkých štruktúrach a malých detailoch. V priestoroch s tenkými, ťažko zachytiteľnými detailmi môže byť potrebná kombinácia viacerých skenovacích bodov (miest) s vyššou hustotou.

Napríklad tenké rúry a káble, najmä tie, ktoré sú pri skenovaní vzdialenejšie od kamery, nemusia mať veľa hĺbkových údajov. Vo virtuálnych prehliadkach, ako aj v exportovaných súboroch môžu zmiznúť a to práve z dôvodu nedostatku hĺbkových údajov. Nižšie uvádzame dva príklady.

Pomalšie skenovanie môže byť napríklad užitočné, aj keď sa nachádzate v tesnom priestore a je ťažšie vyhnúť sa záberu kamery pri štandardnej rýchlosti skenovania.

Praktická ukážka č.1

Stropy v niektorých budovách často obsahujú viacero dôležitých komponentov, ktoré je potrebné vymodelovať, ako napríklad potrubie hasiaceho systému na obrázku nižšie. 

Pomocou mračna bodov E57, naskenovaného s kamerou Pro3 a štandardným nastavením hustoty skenovania, vidíme na obrázku nižšie, že niektoré prvky tohto potrubia boli zachytené (červené šípky), ale s výraznými medzerami.

 

Pomocou nastavenia vysokej hustoty skenovania môžeme na obrázku nižšie vidieť, že potrubie hasiaceho systému sa dá ľahko a spoľahlivejšie identifikovať. Všimnite si tiež, že najvzdialenejšie závesné svetlá (spodná časť obrázkov) majú vyššiu presnosť ako pri štandardnom nastavení.

 

Praktická ukážka č.2 

Na prvom obrázku nižšie je na ľavej strane zobrazený obrázok elektrického vedenia a na pravej strane je znázornený 3D mesh modelu. Na pravej strane môžeme vidieť, že z jedného skenu s nastavením vysokej hustoty skenovania, je elektrické vedenie zachytené v modely dostatočne detailne. 

Na ďalších obrázkoch môžeme porovnať jeden sken v štandardnej hustote skenovania (vľavo) s rovnakým jedným skenom na rovnakom mieste s vysokou hustotou skenovania (vpravo). V tomto prípade môžeme vidieť, že pomalšia rotácia kamery umožňuje lepšiu detekciu niektorých tenkých štruktúr, ako je elektrické vedenia. 

V štandardnom režime je čiastočne skonštruovaná iba jedna čiara, zatiaľ čo vo vysokom režime je zachytené väčšina elektrického vedenia. Tieto obrázky pochádzajú z režimu mesh z virtuálnej prehliadky, kde sa pomocou klávesy „0“ prepnete z režimu virtuálnej prehliadky.

Nastavenie strednej hustoty skenovanie umožnuje rozlíšenie niektorých tenkých štruktúr, ako je znázornené nižšie. Nevyrovná sa to však vysokej hustote skenovania, no v priestoroch kde nie je veľa malých komponentov, to vie ušetriť čas. Štandardnú hustotu skenovania môžete vidieť vľavo a strednú hustotu skenovania vpravo.

Pomocou exportu súboru E57 z týchto modelov môžeme preskúmať mračna bodov nadzemných elektrických a telekomunikačných vedení. Prvý obrázok je z jedného skenu s vysokou hustotou a môžeme vidieť, že väčšinu čiar je možné rozlíšiť.

Skenovanie so štandardnou hustotou (nižšie) na rovnakom mieste zachytáva údaje o niektorých z najbližších nadzemných vedení, ale väčšina dôležitých údajov chýba.

 

V tabuľke nižšie sú zhrnuté rozdiely medzi týmito nastaveniami v aktuálnej beta verzii pre jeden sken. 

Nastavenie hustoty skenovania

 

Štandardná

Stredná

Vysoká

Hĺbkové body

~0.8M

~1.5M

5M

Trvanie rotácie

< 20 seconds

< 40 seconds

~2 minutes

Lokálny úložný priestor

~20MB

~22MB

~50MB

E57

Celková hĺbka bodov

~5M (single scan)

 

Bližšie informácie o kamerách a softvéri Matterport nájdete na našej stránke.