Matterport menil štruktúru a cenník predplatného

Ak ste zákazníkom Matterportu, pravdepodobne už o zmenách v predplatnom cloudovej služby viete, nakoľko spoločnosť svojim zákazníkov posielala informatívne e-maily. Nájdete tam aj informácie, ako najlepšie využiť časovo obmedzenú ponuku, ktorú spoločnosť Matterport ponúka už existujúcim zákazníkom. Ak však zákazníkom Matterportu ešte nie ste alebo vám zmeny nie sú úplne jasné, pripravili sme si pre vás tento blog, v ktorom sme jednotlivé zmeny v krátkosti zhrnuli.  

S platnosťou od 16. 5. 2023 predstavila spoločnosť Matterport zmeny v predplatných plánoch a novú cenovú politiku. Nové predplatné plány ponúkajú lepšiu flexibilitu spojenú s bohatými funkciami, ktoré spoločnosť obohacuje každým rokom. Zmeny sa týkajú predplatných plánov „Starter“, „Professional“, „Professional Plus“, „Business“ a „Business Plus“.

Viac možností aktívneho priestoru na výber

Prvou zásadnou zmenou je možnosť výberu počtu aktívnych priestorov pri jednotlivých predplatných plánoch. Navýšenie počtu aktívnych priestorov je spoplatnené v závislosti od predplatného plánu a počtu aktívnych priestorov. 

*Po 20. júni 2023 sa plán Professional Plus a plán Business Plus budú označovať, ako plány Professional a Business s 50 respektíve 300 aktívnymi priestormi. 

Viac spolupracovníkov

Ďalšou zo zmien je pridanie ďalších spolupracovníkov do každého z predplatných plánov:

      ⇒ „Starter“ plán môžu teraz používať 3 spolupracovníci (pred zmenou 2).

      ⇒ „Professional“ plán môžu teraz používať 10 spolupracovníci (pred zmenou 5).

      ⇒ „Business“ plán môžu teraz používať 50 spolupracovníci (pred zmenou 25).

Viac úložného priestoru na prílohy

Matterport zvýšil aj kapacitu úložného priestoru príloh „Professional“ a „Business“ plánov na vkladanie obrázkov a PDF do poznámok a „Tagov“. V prípade „Professional“ plánu sa zvýšila kapacita z 25 GB až na 50 GB a pri „Business“ pláne zo 100 GB až na 500 GB.

Aktualizované ceny programu 

Okrem nových, vyššie uvedených možností, Matterport implementuje do svojich plánov zvýšenie cien. Ide tak o prvú cenovú zmenu od uvedenia týchto plánov v roku 2019. Zvýšenie cien Matterport pripisuje niekoľkým prelomovým inováciám a rozšíreniam ponuky za posledné 4 roky. Medzi prelomové inovácie a rozšírenie ponuky patrí hlavne výkonnejší engine Crotex AI, motorizovaný držiak na snímanie obrazu zo smartfónu Matterport AXIS, prelomová kamera Matterport Pro3 a mnoho vylepšení softvérovej platformy ako napr. nástroje pre vývojárov, nástroje na presné meranie, integrácie tretích strán a pod. 

Nové ceny mesačného a ročného plánu

*Kompletný prehľad cien nájdete tu.

Nové pravidlá skenovania veľkých priestorov

Doteraz sa priestory každej veľkosti, či už malý byt alebo obrovský štadión, považovali za rovnocenné a každý sa považoval vo vašom pláne za jeden aktívny priestor. V rámci aktualizácií, ktoré oznámila spoločnosť Matterport sa na aktívne priestory s viac ako 200 skenovacími bodmi použije viac ako jeden aktívny priestor vo vašom pláne. V nižšie uvedenej tabuľke nájdete stručný prehľad ako sa veľké priestory počítajú po zmene.

Použité aktívne priestory vs. skenovacie body

*Táto zmena pravidiel sa vzťahuje iba na veľké priestory, ktoré zachytíte po nadobudnutí účinnosti týchto zmien vo vašom pláne. To znamená, že všetky vaše existujúce zachytené priestory nad 200 skenovacích bodov sú vyňaté a nepodliehajú tejto novej politike a budú sa počítať ako jeden aktívny priestor.

Nové pravidlá archivácie priestorov

Jednou z najpoužívanejších funkcií je archivácia a reaktivácia priestorov. Archivácia priestorov ostáva naďalej neobmedzená, avšak zmena prichádza v opätovnej aktivácií predtým archivovaných priestorov. Matterport určil počet archivovaných priestor, ktoré môžete bezplatne reaktivovať počas mesiaca a tento počet sa každý mesiac vyresetuje. Ak budete potrebovať reaktivovať viacero archivovaných priestorov, budete si tak musieť buď počkať na ďalší mesiac alebo si priplatiť.

 

Dátum účinnosti cien a aktuálna „tolerančná lehota“ pre existujúcich zákazníkov 

Pre nových zákazníkov je zmena v cenovej politike účinná od 16. 5. 2023. Existujúci zákazníci majú tzv. 30-dňovú tolerančnú lehotu a tieto zmeny sa prejavia na ich plánoch pri najbližšom dátume fakturácie za obnovenie, ktorý sa začína 20. 6. 2023 alebo neskôr. V prípade mesačných programov nastane táto automatická zmena medzi 20. 6. až 19. 7. 2023. V prípade ročných programov sa táto automatická zmena prejaví v dátume nasledujúcej ročnej fakturácie za obnovenie v období od 20. 6. 2023 do 19. 7. 2024.