Dočkali sme sa! Teoretické "online" skúšky pre pilotov dronov už fungujú aj na Slovensku

Článok bol aktualizovaný 4. 1. 2024  o sekciu V skratke: Kúpili ste si dron a neviete, čo presne musíte spĺňať?

Slovensko na prelome rokov 2020/2021, kedy sa v EÚ pod taktovkou EASA spustil jednotný systém na online vzdelávanie, online preskúšanie pilotov a registráciu dronov takýto systém nespustilo. Ako jediná krajina v EÚ sme sa tak riadili len lokálnymi pravidlami na prevádzku dronov. To výrazne komplikovalo situáciu pilotom na Slovensku, ktorí by chceli lietať s dronom mimo územia SR v ostatných členských krajinách EÚ, ktoré už od pilota vyžadovali tzv. preukaz pilota dronu na diaľku. Ako občan Slovenska ste sa nemali čím preukázať, nakoľko takýto dokument vám na Slovensku nemal kto vystaviť. Šikovnejší piloti si test vedeli neoficiálne spraviť cez zahraničné stránky iných úradov v EÚ, avšak komplexné riešenie neexistovalo.

V skratke: Kúpili ste si dron a neviete, čo presne musíte spĺňať? 

 

 1. Absolvovať teoretický test, tzv. "skúšku pilota na diaľku" na Dopravnom úrade v Bratislave alebo online (online forma na Slovensku nie je momentálne ešte dostupná, je preto si možné urobiť online skúšku v zahraničí cez Luxemburský Dopravný úrad) - Viac informácii nájdete na tomto odkaze, podklady k testu nájdete na tomto odkaze. Neplatí pre drony série DJI Mini, keďže tam sa vyžaduje len bod 2 a bod 3.
 2. Zabezpečiť si poistenie na dron - Viac informácii nájdete na tomto odkaze 
 3. Registrovať si dron na Dopravnom úrade - Viac informácii nájdete na tomto odkaze

Po tomto procese môžete dron legálne používať na Slovensku aj v členských krajinách Európskej únie.

COVERDRONERP

Hľadáte poistenie na dron? Poistite si dron rýchlo a jednoducho cez COVERDRONE, špecializované poistenie pre prevádzkovateľov komerčných a rekreačných dronov. Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze.

Od septembra sa však toto (konečne) mení k lepšiemu. Slovensko, respektíve Dopravný úrad (DÚ) konečne spustil aspoň v oklieštenej podobe výcvik, „online“ preskúšanie pilotov a ich registráciu do EÚ systému. 

drone_man_02

Za DroneRepublic.sk sme sa 11. septembra 2023 zúčastnili vôbec prvej takejto skúšky podľa nového systému, aby sme vám mohli zreferovať, ako celý proces prebieha. Prinášame vám tiež postup, ako môžete preskúšanie na podkategóriu dronov A1 a A3 absolvovať aj vy. Navyše, podľa nových postupov (ktoré už vyše dvoch rokov fungujú v iných krajinách EÚ) je takéto preskúšanie bez akýchkoľvek poplatkov a je povinné pre každého, kto chce legálne lietať s dronom.

Otvorená kategória dronov

Ak ste hobby pilot komerčných dronov od DJI (DJI Mini, DJI Air, DJI Mavic atď.) či podobných značiek, bude nás zatiaľ zaujímať kategória „Open“. Ako je uvedené na stránke DÚ, „Otvorená“ (Open) kategória je kategória prevádzky bezpilotných systémov, pri ktorých s ohľadom na súvisiace riziká nie je požadované predchádzajúce povolenie príslušného orgánu, ani prehlásenie prevádzkovateľa UAS pred vykonaním prevádzky. To zjednodušene znamená, že na let s dronom v tejto kategórii nepotrebujete žiadne špeciálne povolenie.

Prevádzka UAS v „otvorenej“ kategórii sa rozdeľuje na tri podkategórie v súlade s požiadavkami stanovenými v časti A prílohy nariadenia EÚ 2019/947.

 1. bezpilotné lietadlo má maximálnu vzletovú hmotnosť menej ako 25 kg;
 2. pilot na diaľku zabezpečí, aby sa bezpilotné lietadlo udržiavalo v bezpečnej vzdialenosti od ľudí a aby nelietalo nad zhromaždeniami ľudí;
 3. pilot na diaľku vždy udržiava bezpilotné lietadlo v podmienkach VLOS s výnimkou letu v režime navádzania alebo s výnimkou využitia pozorovateľa bezpilotného lietadla, ako sa uvádza v časti A prílohy;
 4. bezpilotné lietadlo sa počas letu nevzdiali viac ako 120 metrov od najbližšieho bodu zemského povrchu, okrem prípadov preletu nad prekážkou, ako sa uvádza v časti A prílohy;
 5. bezpilotné lietadlo počas letu neprepravuje nebezpečný náklad a nezhadzuje žiadne predmety.

To, do ktorej podkategórie spadá váš dron veľmi jednoducho zistíte z tabuľky nižšie.

open-kategoria-drony

Zdroj: DÚ SR

Z tejto tabuľky tiež vyplýva, že ak má váš dron menej ako 250 gramov (napríklad séria DJI Mini), má kameru  a zároveň nie je označený výrobcom ako hračka, je potrebná registrácia aj tohto dronu. Registráciu si však viete urobiť bez poplatku cez stránku DÚ a vydané registračné číslo viditeľne nalepiť na dron (o tomto postupe si povieme viac v ďalšom článku).

Kde môžem lietať s dronom?

Ako ďalej uvádza DÚ na svojej stránke, pilot bezpilotného lietadla je povinný vykonať let v súlade s nariadením (EÚ) 2019/947 spôsobom, ktorý neohrozuje bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z bezpilotného lietadla.

Pilot na diaľku je povinný počas letu neustále vizuálne pozorovať okolie, prekážky, letovú prevádzku a vyhnúť sa inej letovej prevádzke na základe princípu „vidieť a vyhnúť sa“.

V rámci neriadeného vzdušného priestoru (trieda G) je let možné vykonať maximálne do výšky 120 m (400 ft) nad najvyššou prekážkou v okruhu 30 m od bezpilotného lietadla. 

V rámci hraníc okrsku neriadeného letiska (ATZ) možno let bezpilotným lietadlom vykonať za podmienky koordinácie príslušného letu s prevádzkovateľom takéhoto letiska. 

Tieto informácie sú viacmenej zhodné vo všetkom, čo už u nás doteraz platilo. Novinkou je však spomínaný „online“ výcvik a „online“ preskúšanie. Slovíčko online dávame do úvodzoviek z dôvodu, že aj keď systém bol už spustený, je momentálne značne limitovaný.

Ako užitočnú pomôcku môžete využiť aj mobilnú aplikáciu Mamdron.sk, ktorá v sebe integruje dáta od relevantných inštitúcií potrebné pre vykonanie bezpečného letu. Operátori dronov tak získajú všetky aktualizované údaje cez užívateľsky prívetivé rozhranie. Stiahnuť si ju môžete cez tento odkaz.

DJI Air 3: Kompaktný dron s dvomi kamerami

Čo si mám naštudovať pred skúškou? 

Napríklad, samotný online výcvik pilotov u nás zatiaľ ešte nefunguje. DÚ má na svojej stránke v čase písania tohto článku zverejnené len odkazy na vybrané študijné materiály či iné webstránky. Niektoré dokumenty majú však aj vyše 400 strán a navyše sú len v angličtine, čo značne limituje pilotov, ktorý angličtine nerozumejú. Navyše, pre prevádzku v dronu v kategórii A1/A3 sú mnohé informácie v nich obsiahnuté zbytočné.

Uvítali by sme určite kvalitnejší výcvik, lokalizované edukačné videá a podobné interaktívne prvky, ktoré by pilotom dronov ľahšie a zrozumiteľne pomohli zoznámiť sa s pravidlami v oblasti bezpečnej prevádzky dronu. Samozrejme, online formou ako to je v iných krajinách EÚ. 

Kde sa prihlásim na skúšku? 

Registrácia na skúšku na DÚ momentálne prebieha pomerne komplikovane. Je potrebné vyplniť totiž PDF dokument, ktorý nájdete na tomto odkaze. Vyplníte si v ňom vaše meno, dátum narodenia, adresu, telefónne číslo a email. Vyplníte tiež sekciu čestné vyhlásenie a 2x sa podpíšete. V sekcii „Skúška“ si vyberiete možnosť A1/A3 a vyberiete si termín skúšky, ktorý DÚ zverejňuje na svojej stránke.

Termíny v jednom mesiaci sú zatiaľ len 4. Predpokladáme a veríme, že s postupne zvyšujúcim sa dopytom po preskúšaní DÚ sprístupní viac termínov, nakoľko kapacita skúšobnej miestnosti nie je veľká a ak sa na termíny prihlásia desiatky či stovky pilotov, bude to problém. Ak teda zvažujete skúšku absolvovať, odporúčame sa vám prihlásiť čím skôr. 

Pre podanie prihlášky máte dve možnosti, ako ju doručiť na DÚ: 

 1. písomne v listinnej podobe (poštou alebo osobne na podateľni Dopravného úradu),
 2. elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Takáto žiadosť s príslušnými prílohami musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.

My sme prihlášku odoslali cez portál Slovensko.sk. Po spracovaní vašej registrácie vás bude emailom kontaktovať pracovník DÚ a potvrdí vám termín skúšky a ďalšie podrobnosti.

Upozorňujeme, že k prihláške je potrebné doložiť aj Vyhlásenie o absolvovaní samostatného teoretického výcviku. Nakoľko DÚ nemá na stránke žiadny vzor, môžete použiť aj tento náš dokument. Ak ho zabudnete poslať s prihláškou, tento dokument si môžete priniesť vytlačený aj priamo na samotné preskúšanie.

Ako prebieha skúška?

Každopádne, aj samotná „online“ skúška sa na Slovensku vykonáva nateraz offline v priestoroch Dopravného úradu v Bratislave. Test, ktorý musíte pre získanie preukazu pilota na diaľku absolvovať pozostáva zo 40 otázok s tromi možnosťami z okruhov tém nižšie:

 • bezpečnosť letectva,
 • obmedzenia vzdušného priestoru,
 • regulácia letectva,
 • obmedzenia ľudskej výkonnosti,
 • prevádzkové postupy,
 • všeobecné vedomosti o UAS,
 • ochrana súkromia a osobných údajov,
 • poistenie,
 • bezpečnostná ochrana.

Pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné, aby ste dosiahli úspešnosť minimálne 75 %. Na test máte 60 minút, v praxi vám však bude postačovať približne 30 minút. V teste sú ľahšie aj ťažšie otázky. Pri našom preskúšaní sme však na teste mali menej otázok v súvislosti s dronmi.

Otázky, ktoré sme dostali boli okrem iného zamerané napríklad na poistenie, postupy pri vyšetrovaní leteckých nehôd, čítanie leteckej mapy či veľmi špecifickú leteckú terminológiu. 

Veríme, že DÚ ešte na samotných otázkach a odpovediach popracuje a doladí ich, aby boli viac zamerané na prevádzku dronu v A1/A3 a nezasahovali do tém, ktoré pre pilota dronu nie sú relevantné. Cieľom by podľa nás malo byť, aby toto preskúšanie úspešne absolvovalo čo najviac pilotov dronov a aby mali predstavu, čo s dronom môžu robiť a čo nie.

Čo ak skúšku neabsolvujem?

Nakoľko v zahraničí funguje online preskúšanie spôsobom, že test robíte dovtedy, kým ho nespravíte, veríme, že DÚ nastaví systém tak, aby uchádzač v prípade neúspešného pokusu mohol skúšku absolvovať opakovane v rovnaký termín, na ktorý sa prihlásil. Je to zvlášť veľký faktor pre osoby, ktoré nie sú z Bratislavy a okolia a pre preskúšanie musia cestovať. V prípade neúspešnej skúšky by tak z nášho pohľadu malo byť umožnené jej opakovanie priamo na mieste.

Bolo by nefér, ak by uchádzač napríklad z Košíc cestoval do Bratislavy na preskúšanie a ak by test neurobil, musel by sa opätovne prihlásiť na novú skúšku a absolvovať opätovne cestu do Bratislavy. Určite by to odradilo mnoho pilotov. Najmä v porovnaní so zahraničím, kde si uchádzač robí test na počítači z pohodlia domova. 

Ako vyzerá preukaz pilota?

Po úspešnom absolvovaní testu vám DÚ pošle takýto preukaz pilota s vaším menom a číslom registrácie. Na vystavenie nášho ešte čakáme, preto zatiaľ pridávame vzor. Najdôležitejšie je však to, že tento preukaz je platný vo všetkých krajinách EÚ.

drone-exam-licence_0
Veríme, že sme vám v článku trochu priblížili tému výcviku a preskúšania pilotov na Slovensku. Samozrejme, ide o komplexnejšiu tému, snažili sme sa to ale napísať ľudskou rečou. V druhej časti sa pozrieme na to, ako si jednoducho zaregistrujete dron a tiež si vybavíte poistenie.

Ak by ste mali k tejto téme otázky, pokojne nám zanechajte komentár nižšie a radi zodpovieme, 

Na záver ešte pridávame tipy na konkrétne materiály, ktoré vám pomôžu s prípravou na skúšky: