Vznikla nová aplikácia pre používateľov dronov na Slovensku

Občianske združenie Mám Dron, ktorého ambíciou je zlepšovanie podmienok pre činnosť profesionálnych i hobby používateľov dronov, spúšťa aplikáciu MamDron. Vďaka nej si budú môcť piloti dronov, ako aj ďalší účastníci letovej prevádzky, zistiť aktuálne informácie o zóne plánovaného letu oveľa jednoduchšie ako doteraz. Aplikácia je zdarma a je dostupná pre iOS a Android mobilné zariadenia. DroneRepublic.sk o tom informoval Václav Michalčík, Marketingový manažér OZ Mám Dron.

MamDron_App_TS_Obrazok

Čo dokáže aplikácia?

Informačný systém MamDron integruje údaje od relevantných inštitúcií a štátnych orgánov, ktoré pilotovi dronu ukážu, či vzdušný priestor, v ktorom chce let uskutočniť,  nie je  v konflikte s bezletovými zónami. Tie sa vyskytujú v blízkosti letísk, elektrických vedení, ciest, vojenských objektov, či chránených prírodných oblastí. Do aplikácie postupne pribúdajú dáta o bezletových zónach definované spolupracujúcimi samosprávami. Aktívna mapa tak na jednom mieste zhromažďuje a poskytuje údaje, ktoré si predtým piloti dronov museli prácne zisťovať z viacerých zdrojov dát prostredníctvom rôznych webových stránok.

Ako aplikácia funguje?

Aplikácia MamDron ponúka používateľsky prívetivé grafické prostredie a je jednoduchá na používanie. Operátor dronu v nej najskôr zadá parametre letu a zóny, v ktorej chce lietať. Následne odošle žiadosť a do niekoľkých sekúnd zistí, či daná oblasť nepodlieha bezpečnostným alebo iným obmedzeniam. Aplikáciu ocenia nielen operátori UAV zariadení, ale aj piloti rogál, bezmotorových lietadiel, paraglajdisti, či leteckí modelári.

„V OZ Mám Dron veríme, že používanie aplikácie MamDron minimalizuje potencionálne riziká kolízie medzi letovými priestormi, kde lietajú drony a tými, ktoré sú pre drony zakázané alebo obmedzené. Aplikácia súčasne zvýši mieru zodpovednosti účastníkov letovej prevádzky a ich povedomie o pravidlách, ktoré je nutné dodržiavať.“  ozrejmuje benefity aplikácie Maroš Chromík, zakladajúci člen OZ Mám Dron.

Napriek tomu, že na Slovensku ešte nie je implementovaná jednotná európska legislatíva pre drony, aplikácia MamDron už obsahuje viaceré jej časti. Vytvára tak znalostný rámec pre jej rýchlejšiu akceptáciu na úrovni aktívnych používateľov UAV zariadení. Viac informácií o aplikácii nájdete na https://mamdron.sk/aplikacia-mamdron/

Zdroj: TS MamDron