DJI Mavic 3 získal C1 certifikáciu v EÚ

Spoločnosť DJI, globálny líder v oblasti civilných dronov a kreatívnych kamerových technológií, získala ako prvá na svete certifikát C1 EÚ podľa nového európskeho nariadenia o dronoch. Spoločnosť o tom informovala v tomto oznamení.

mavic3-C1

Certifikát C1 pre sériu Mavic 3 – ktorý od používateľov vyžaduje aktualizáciu na firmvér kompatibilný s C1 – prináša množstvo výhod. Používatelia môžu lietať v novej otvorenej kategórii A1 a už nebudú musieť absolvovať zložitú a nákladnú skúšku pre kategóriu A2 „Licencia pilota na diaľku“[1]. Bez certifikátu C1 budú mať väčšiu slobodu lietať v prostrediach, v ktorých by to inak nebolo umožnené – pokiaľ nezískajú špeciálne povolenie po dodatočnom zdĺhavom administratívnom procese.

Certifikát C1 bol vydaný oficiálne uznaným notifikovaným orgánom TÜV Rheinland a je dôkazom odhodlania a tvrdej práce tímu DJI, aby čo najskôr splnil nové európske nariadenie o dronoch. Platí v celom Európskom hospodárskom priestore (EHP, t. j. EÚ plus Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) a vzťahuje sa na všetok hardvér a aktualizovaný firmvér C1 aktuálnej série DJI Mavic 3

Hlavné rozdiely medzi lietaním na Mavic 3 s certifikátom C1 alebo bez neho sú:

Kategória Prevádzkové obmedzenia Kompetencia pilota
S certifikátom C1 a firmvérom kompatibilným s C1 (odteraz a po 31. decembri 2023 lieta v kategórii A1 Open)

- Zákaz lietania nad nezúčastnenými osobami (ak sa to stane, malo by sa minimalizovať)

- Zákaz lietania nad zhromaždeniami ľudí

- Prečítajte si návod na použitie

- Získajte základný certifikát A1/A3 „Proof of Competence“ absolvovaním oficiálne uznávanej teoretickej online skúšky bez obmedzení na pokusy

Bez certifikátu C1 a bez firmvéru kompatibilného s C1 (lietanie v kategórii A2 Open do 31. decembra 2023; alebo v kategórii A3 Open po 1. januári 2024)

- Zákaz lietania nad nezúčastnenými osobami

 

- Do 31. decembra 2023 dodržujte horizontálnu vzdialenosť minimálne 50 m od ľudí

 

- po 1. januári 2024 lietanie v oblastiach bez ľudí a 150 metrov alebo viac v horizontálnej vzdialenosti od nehnuteľností

- Prečítajte si návod na použitie

- Získajte „licenciu pilota na diaľku“ A2 absolvovaním oficiálne uznávanej teoretickej online skúšky a vyhlásením o realizovaní praktického výcviku vo vlastnej réžii. V prípade nevykonania skúšky, je potrebné sa na ňu znovu prihlásiť s možnými dodatočnými nákladmi

 

Drony s certifikáciou C1 s firmvérom kompatibilným s C1 podliehajú aj ďalším povinným zmenám podľa európskeho nariadenia o dronoch:

  • Séria Mavic 3 spĺňa novú úroveň zníženia hluku 83 dB.
  • Keď sa na natáčanie osôb alebo predmetov používa inteligentný letový režim ActiveTrack, vzdialenosť od osoby/objektu bude obmedzená na 50 m. Za 50 m bude funkcia ActiveTrack deaktivovaná.
  • Pomocné LED diódy sa budú počas používania automaticky zapínať alebo vypínať v závislosti od aktuálneho prostredia a
  • LED diódy na predných ramenách dronu budú štandardne blikať počas trvania zapnutia UAV.

Tieto zmeny sa aktivujú vždy, keď akýkoľvek dron s certifikáciou C1 zo série DJI Mavic 3 poletí v Európskom hospodárskom priestore (EHP). 

Proces podávania žiadostí o získanie nového identifikačného štítku triedy C1 pre sériu Mavic 3 by mal byť dostupný pre všetkých zákazníkov od 4. štvrťroka 2022. Od tohto dátumu oň môžu používatelia požiadať dobrovoľne – jednoducho a bezplatne. Proces bude vyžadovať, aby poskytli svoje sériové číslo dronu a potvrdenie, že aktualizovali firmvér potrebný na získanie certifikácie C1. Bližšie informácie budú včas oznámené. 

Po spustení procesu získania certifikácie C1 budú všetky budúce aktualizácie firmvéru radu Mavic 3 zahŕňať technické zmeny požadované certifikátom C1 a nemožno ich vrátiť späť.

Okrem certifikácie C1 pre sériu Mavic 3 sa spoločnosť DJI zaviazala dodržiavať nové európske nariadenie o dronoch pre ďalšie existujúce a budúce modely dronov a v priebehu budúceho roka bude spolupracovať s notifikovanými orgánmi na získaní ďalších certifikátov dronov.

[1] Základný certifikát dronu A1/A3 „Proof of Competence“ je stále potrebný pre všetky drony s hmotnosťou 250 gramov alebo viac.